Gulle 3496996 1920
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πήραν παράταση τα Σχέδια Βελτίωσης

Κοινοποίηση

Παράταση μιας εβδομάδας έλαβε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης (δράση 4.1.5). Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η νέα καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η Παρασκευή, 7 Ιουλίου. 

Ακριβώς μια ημέρα μετά την ορκωμοσία της νέας ηγεσίας στο ΥΠΑΑΤ, ο υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης μαζί με τους υφυπουργούς «σήκωσαν τα μανίκια» και έπιασαν δουλειά, ξεκινώντας να βλέπουν τα αιτήματα που εκκρεμούσαν, αρχίζοντας να δίνουν λύσεις στα προβλήματα του χώρου. 

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ποσό αυτό κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας. Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων πληρωμής, θα κατανεμηθεί επιπλέον ποσό 50.000.000 ευρώ ως υπερδέσμευση, έτσι ώστε η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης να ανέρθει στα 230.000.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των φυσικών προσώπων είναι:

Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους.

Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο

Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Αντίστοιχα για τα νομικά οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο μέχρι τις 31.12.2033

Να είναι δικαστικά φερέγγυα.

Επιλέξιμες επενδύσεις

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η εγκατάσταση φυτειών, οι επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ, η αγορά γης όμορης προς ιδιόκτητη γη.

Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής είναι:

Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.

Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.

Η δυναμική της εκμετάλλευσης.

Οι επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους.

Η εισαγωγή/χρήση καινοτομίας με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και έξυπνη γεωργία.

Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας.

Η επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Φωτιά στη Ρόδο: Οι φλόγες προχωρούν προς το δάσος της Κυμισάλας

Σημαντική αύξηση στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ

“Σφιχτό” το αγοραστικό κοινό ακόμα και σε μανταρίνια και γλυκο-πορτόκαλα από το Βαθύ Καλύμνου